ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

El 14 de febrer de 2004 es va presentar a la Biblioteca "Fernández Jurado" de Castelldefels el número 51 de la revista Alga. L'acte va comptar amb la presència del regidor de cultura, Sr. Murillo, i nombrós públic. Els autors presents a l'acte van llegir alguns dels seus texts i, acte seguit, es va obrir un interessant col·loqui sobre la situació actual de la poesia al nostre país.

 

El 14 de febrero de 2004 se presentó en la Biblioteca Fernández Jurado de Castelldefels el número 51 de la revista Alga. El acto contó con la presencia del concejal de cultura, SR. Murillo, y numeroso público. Los autores presentes en el acto leyeron algunos de sus textos y, a continuación, se abrió un interesante coloquio sobre la situación actual de la poesía en nuestro país.

Presentación del nº51