ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

El grup ALGA va presentar el número 56 de ALGA, Revista de literatura el 18 de novembre de 2006 a la Biblioteca Fernández Jurado de Castelldefels. L'acte es va iniciar amb la lectura en polonès d'alguns poemes de Wislawa Szymborska. Els autors presents a l'acte, Ignacio Gamen, Goya Gutiérrez, Xavier Carreras, Gerardo Guaza, Carmen Borja, Jahel Virallonga i Rosa Lentini van llegir alguns dels seus texts. Rosa Lentini va dir unes paraules sobre el seu pare, Javier Lentini, un dels poetes homenatjats a les pàgines centrals de la revista, com Quima Jaume i José Mª Valverde, dels que també es van llegir poemes.

 

El grupo ALGA presentó el número 56 de ALGA, Revista de literatura el 18 de noviembre de 2006 en la Biblioteca Fernández Jurado de Castelldefels. El acto se inició con la lectura en polaco de algunos poemas de Wislawa Szymborska. Los autores presentes en el acto, Ignacio Gamen, Goya Gutiérrez, Javier Carreras, Gerardo Guaza, Carmen Borja, Jahel Virallonga y Rosa Lentini leyeron algunos de sus textos. Rosa Lentini dijo unas palabras sobre su padre, Javier Lentini, uno de los poetas homenajeados en las páginas centrales de la revista, junto a Quima Jaume y José Mª Valverde, de quienes también se leyeron poemas.

Presentación del nº56