ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

El grup de poesia Alga, amb seu a Castelldefels, publica des de 1983 la revista de literatura del mateix nom. El 2008 hem celebrat el 25è aniversari amb la publicació d'un número especial on han participat persones que en un moment o altre han tingut vinculació amb el grup. Així mateix, el 6 de desembre vàrem celebrar un acte commemoratiu amb la participació d'autoritats, de persones que han estat membres del grup o que han col·laborat durant aquests 25 anys i de totes aquelles persones que van voler compartir amb nosaltres aquest moment de celebració.

 

El grupo de poesía Alga, con sede en Castelldefels, publica desde 1983 la revista de literatura del mismo nombre. En 2008 hemos celebrado el 25 aniversario con la publicación de un número especial donde han participado personas que en un momento u otro han tenido vinculación con el grupo. Asimismo, el 6 de diciembre celebramos un acto conmemorativo con la participación de autoridades, de personas que han sido miembros del grupo o que han colaborado durante estos 25 años y de todas aquellas personas que quisieron compartir con nosotros ese momento de celebración.

Presentación del nº60