Número Extraordinari - Recull de poesies dels objectius del Mil·leni
 Castelldefels - Octubre 2009

Presentació 1

Introducció 2

 

Sumari

 

Poemes de les XX Jornades de Pau i Solidaritat del 2009

 •    Luna, de Pablo Neruda 5
 •    Un racó de la ment, de Joan Margarit 7
 •    Que no siempre el cielo es amarillo en Marte, de Goya Gutiérrez 9
 •    Si sabés llegir, de Moisès Stankowich 13
 •    Retrospección, de Gerardo Guaza 15
 •    Maternidad peligrosa, de Humberto Garza 17
 •    Humildes versos para que descanse mi madre, de Pablo Neruda 19
 •    Cercada por la vida, de Agustín Goytisolo 21
 •    Pèrdua, de Maria Mercè Marçal 23
 •    Llora conmigo hermano, de Agustín Goytisolo 25
 •    El gran envelat gira, de Francesc Xavier del Hoyo 27
 •    Y dicen que Yahvé, de Ignacio Gamen 29
 •    Quiero ser madre ahora, de Inmaculada Salinas 31
 •    Mastegava sense pressa, de Xavier Carreras 33
 •    Les set amants (VII), de Goya Gutiérrez 35

 

Fotografies

 

Les fotografies s'han realitzat des de la sensible i compromesa mirada de les entitats solidaries de Castelldefels

Edita:

 

Grup de Poesia ALGA


 

Coordina

 

Consell Municipal de Pau i Solidaritat


 

Col·labora

 

Regidoria d'Educació, de Pau i Solidaritat


 

Fotografies:

 

Associació Amics d'Anzaldo, Enric Velo, Ramon Josa, Solidaritat Castelldefels-Kasando i Solidaritat Sense Mons


 

Fotografia de portada:

 

Ramon Josa


 

Composició i impressió:

 

DeBarris, sccl
C/Perla 31
08012 Barcelona
debarris@debarris.co